Fråga:
Uppfann Jacobi den ungerska algoritmen för uppgiftsproblemet mer än ett sekel före Kőnig och Egerváry?
Anton Petrunin
2019-11-07 23:42:25 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Wikipedia säger:

2006 upptäcktes att Carl Gustav Jacobi hade löst uppdragsproblemet på 1800-talet, och lösningen hade publicerats postumt 1890 på latin.

Den angivna referensen ger inget stöd för uttalandet. Känner du historien? Är det sant? Vem upptäckte det?

I den referensen klickar du i det övre vänstra hörnet på "Presentation". Jag antar att det svarar på din fråga. Översättningar av Jacobi-papper i fråga finns också där.
Ett svar:
Conifold
2019-11-08 05:09:30 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Det är sant. Wikipedia länkar till webbplatsen för Ollivier, som är värd både för den ursprungliga postumiska publikationen på latin, De investigando ordine systematis aequationum differentialum vulgarium cujuscunque , och dess engelska översättning, About the Research of the Order of a System of Arbitrary Ordinära differentialekvationer, av Ollivier själv. Tyvärr återspeglas inte navigering på webbplatsen i webbadresserna, så du måste klicka på Översättningar uppe till vänster för att se dem. Ollivier är den som "hittat" den och han beskriver den fullständiga historien om problemet i Jacobis gräns. Överföring och glömska av en matematisk uppfattning:

" Jacobi själv är möjligen den första som har glömt sitt eget arbete. Enligt Koenigsberger ([13]) är hans manuskript om detta ämne skrevs omkring 1836 och var tänkt att vara en del av ett övergett projekt av långt papper om differentialekvationer. En del av detta arbete införlivades i hans stora papper på den sista multiplikatorn, men den bundna själv publicerades aldrig under sin livstid .

[...] Jacobis änka gav de manuskript han lämnade till Dirichlet som började arbeta för publicering med sina vänner Borchardt och Joachimsthal. Mycket få dokument återstår från det arbetet och den bästa källan verkar vara Koenigsberger ([13]). Det verkar som att tidningen var i stor oordning ... Borchardt anförtrott Sigismund Cohn, som arbetade med att publicera några andra manuskript av Jacobi, med dokumenten relaterade till den bundna ... Efter hans död fortsatte arbetet av Borchardt som publicerade t hans första artikel [8] i sin tidskrift 1865. Den andra [9] publicerades av Clebsch i volymen Vorlesungen uber Dynamik ([FD]) 1866. Den här citerades av Sofya Kovalevskaya i ett av hennes mest kända tidningar ( [16]) 1875. "

För detaljer om själva uppgiftsproblemet och den "ungerska" algortihmen för att lösa den, som Jacobi redan känner till, se Jeno Egervary: från den ungerska algoritmens ursprung till satellitkommunikation:

" Jacobi introducerar en gräns i ordningen för ett system av $ m $ vanliga differenti ekvationer i $ m $ okända och konstaterar att dess beräkning kan reduceras till följande problem ... där uppgiftsproblemet emellertid lätt känns igen:

Ordna $ nn $ godtyckliga siffror $ h ^ {(i)} _ k $ i en kvadrat tabell så att det finns n horisontella serier och n vertikala serier, som vardera har n siffror. Bland dessa siffror vill vi välja $ n $ tvärgående, dvs. alla placerade i olika horisontella och vertikala serier, vilket kan göras i $ 1 \ cdot2 \ cdots n $ sätt; bland alla dessa sätt vill vi hitta ett som ger den maximala summan av $ n $ valda nummer.)

Inte bara Jacobi definierade AP, utan, ännu viktigare, han gav en polynom-tidsalgoritm för att lösa den. Även om en noggrann analys av denna metod ännu inte har tillhandahållits, observerade Ollivier och Sadik [29] nyligen att den i huvudsak är identisk med den ungerska algoritmen, och förväntade sig därför under många decennier de resultat vi har undersökt i föregående avsnitt. Som medvetet konstaterats av Kuhn [24] gör detta en annan tillämpning av Stiglers eponymilag ": Ingen vetenskaplig upptäckt är uppkallad efter dess ursprungliga upptäckter (Stigler [34], se även Kuhn [23]). "Denna fråga och svar översattes automatiskt från det engelska språket.Det ursprungliga innehållet finns tillgängligt på stackexchange, vilket vi tackar för cc by-sa 4.0-licensen som det distribueras under.
Loading...