Fråga:
När blev namnen på forskare först namnen på vetenskapliga enheter?
user22
2014-10-29 02:19:03 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Många vetenskapliga enheter är uppkallade efter forskare, till exempel

  • Tesla för magnetiskt flöde

  • Farad för kapacitans

  • Newton för kraft.

När började traditionen med att namnge vetenskapliga enheter?

Ett svar:
Manjil P. Saikia
2014-10-29 18:06:17 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Historik för det metriska systemet - Wikipedia säger:

1861 föreslog Charles Bright och Latimer Clark namnen på ohm, volt och farad för att hedra Georg Ohm, Alessandro Volta respektive Michael Faraday för de praktiska enheterna baserat på centimeter-gram-sekundens absoluta system. Detta stöddes av Thomson (Lord Kelvin). Dessa namn skalades senare för användning i det praktiska systemet. Begreppet att namnge måttenheter efter anmärkningsvärda forskare användes därefter för andra enheter.

Nio poäng för att klistra in något på Wikipedia?


Denna fråga och svar översattes automatiskt från det engelska språket.Det ursprungliga innehållet finns tillgängligt på stackexchange, vilket vi tackar för cc by-sa 3.0-licensen som det distribueras under.
Loading...